BÉRFŐZÉS

Fontos tudnivalók, alapfogalmak

Bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot.
Adómentesség: A bérfőzető évenként és gyümölcstermelő háztartásonként 50 liter, 86 térfogat-százalékos pálinkát főzethet le adómentesen. 50 % (V/V) fokos pálinka esetén ez 86 liternyi mennyiségre ad lehetőséget egy évben.
Háztartás: A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik függetlenül bármilyen rokoni viszonyoktól (kapcsolatoktól), egy jövedelmi, illetve egy fogyasztói közösséget alkotnak és az életviteli költségeiket folyamatosan, részben, vagy egészben közösen viselik.
Származási igazolvány: A bérfőzött pálinka eredetének igazolása, a főzést követően a főzde által kiállított származási igazolvánnyal történik, melyet a bérfőzető köteles megőrizni. A származási igazolvány 15 évig alkalmas a főzető birtokában lévő párlat származásának igazolására. A szeszfőzdének a bérfőzetők részére kiadott bérfőzött pálinka litermennyiségét 86 térfogat-százalékos pálinka literre számítva kell megállapítania.
Bérfőzői nyilatkozatok: A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot ad a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván értékesíteni, és magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.
A gyümölcscefre lepárlását megelőzően a bérfőzető a bérfőzési lapon nyilatkozik vagy külön, írásban foglalt nyilatkozatot ad át megbízottja útján arról, hogy:
- a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmaz hozzáadott mesterséges vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt,
- a bérfőzető vagy háztartásának tagja rendelkezik gyümölcstermő területtel (gyümölcsössel, gyümölcsfával).